Gese Rabten Rinpocse

France Germany Switzerland Nepal Sri Lanka Austria Holland Hungary Czech Portugal
×
Tevékenység
Buddha tanítása
Mester-tanitó
Tibet és Magyarország
Látogatóknak
Buddhista szakirodalom
eBooks
Apps
Home

Gese Rabten Rinpocse

Gyermekkorom óta találkoztam szerzetesekkel, barnás-vörösös öltözékben. Néhányan közülük a nagy kolostori egyetemen tanultak Lhasa közelében. Én mindannyiukat nagyon csodáltam. Néhányszor meglátogattam a közelünkben levõ kolostort, és ha láttam a szerzeteseket vitázni, akkor nagy csodálatot éreztem. Úgy tizenöt évesen rájöttem, hogy milyen egyszerû, tiszta és hatásos az õ életük. Az én létezésem otthon azonban tele volt komplikált feladatokkal, aminek nem láttam soha a végét. Ahhoz hogy egy kvalifikált szerzetes legyek, a közelünkben lévõ Dargye kolostorban, elõször a tudat iskolázásához minimum három vagy négy évet kell járni Lhasában a kolostoregyetemek egyikébe. Elhatároztam, hogy szeretnék szerzetes lenni a Dargye kolostorban, és eldöntöttem, hogy eljárok a kolostoregyetemre. Nem akartam nagyon iskolázott lenni. Én akkor úgy tizenhét éves voltam.

Gesche Rabten életébõl „Tibeti szerzetes", Edition Rabten 2000

Tizennyolc éves korában elindult a Tibeti kelettartományban lévõ Khamról és három hónapos utazás után elérkezett középtibetbe Lhasába. Szerzetes lett a Serában lévõ kolostoregyetemen. Hamar észrevették tanárai és társai egyaránt, hogy milyen nagyszerû képességekkel rendelkezik. Hihetetlen fáradsággal tanult és meditált, végül ennek köszönhetõen megkapta a Milarepa „gúnynevet". Összehasonlították Dharmakirtivel a nagy buddhista logikussal, mert ugyanolyan tisztasággal és pontossággal tudta vezetni a logikus vitázást. Miután körülbelül húsz évig tanult, sikerült neki letenni a Gesche vizsgát a három nagy kolostor szerzetesei elõtt. Õ megkapta a legfelsõ titulust, Gesche Lharampa, a legmagasabb dicsõséget, ami kapható Õszentségétõl a Dalai Lámától és a vizsgáztatóktól.

1964-ben kiválasztották, hogy legyen filozófiai asszisztens, Õszentsége a Dalai Láma mellett. 1969- ben elküldték az elsõ nyugati tanítványokat hozzá. 1975-ben felkérte Õszentsége a Dalai Láma Geschét, hogy legyen a Svájcban található Rikonban lévõ tibeti kolostor apátja. Mivel Geschének rengeteg tanítványa volt az Indiai kolostoregyetemeken, a mestere Kyabdsche Tridschang Rinpotsche már igen idõs volt és Geschét sem a nyugati pénz vagy kényelem érdekelte, inkább úgy döntött, hogy Indiában marad. Csak azután, hogy a mestere felhívta Gesche figyelmét arra, hogy a tanítása nagy áldás a nyugati emberek számára, és megkérte Geschét, hogy fogadja el a felkérést, beleegyezett és elment nyugatra.

Gesche volt az elsõ buddhista mester, aki nyugaton bevezette a teljes Vinaya tradíciót, és ezen kívül a hamisítatlan filozófiai tanulmányokat. Így Gesche útnak indította Buddha terjedelmes tanításait nyugaton. Nagyon sok, a nyugaton ismert mester egykor Gesche tanítványa volt: Gonsar Rinpotsche, Khamlung Rinpotsche, Sherpa Rinpotsche, Tomthog Rinpotsche, Zopa Rinpotsche, Lama Yese, Gesche Penpa, Gesche Tenzin Gonpo, Gesche Tubten Ngawang, Gesche Tubten Trinley s.t.b.

Alig volt ember, aki ennyire egyszerû módon tudta a hallgatók számára érthetõvé tenni a gondolatok esszenciáját. Mindegy, hogy keletrõl vagy nyugatról érkeztek a hallgatók, aki követte az õ szavait, az elõbb utóbb úgy érezte, hogy tisztul az elméje és egy leírhatatlan tisztaság, és nyugalom bontakozik ki benne. A viselkedése példamutató volt. Bármit is magyarázott, a tanítványokban kialakult egy érzés, mintha a múltat, jövõt vagy valamilyen belsõ titkot hallanának, és mintha ez mind Gesche kezében lenne.

Gesche alapított a Genfi tónál Rabten Choelingben egy központot (eredetileg Tharpa Choeling) ahol egy tibeti fõiskola is található, egy tibeti központot Hamburgban, ezen kívül a Tashi Rabtent ami, Letzehofnál (Ausztriában) van, a Puntsog Rabtent Münchenben és a Gephel Linget Milánoban.

© 29.04.23 Rabten Choeling • EditorialData protection