Gonsar Tulku Rinpoche

France Germany Switzerland Nepal Sri Lanka Austria Holland Hungary Czech Portugal
×
All Events
Boeddhisme
Leraren
Meditatie
Publikaties
Home

Gonsar Tulku Rinpoche

Tijdens de periode van de 7de Dalai Lama was er een jonge man uit Amdo die om toelating verzocht tot het huis van zijn streekgenoten in het Sera Klooster bij Lhasa. Hij zag er zo armoedig en onverzorgd uit dat hem de toegang werd geweigerd. Hij ging weg, maar ontmoette op het terrein van het klooster een oude vrouw. Deze gaf hem de raad om naar Chadrel Huis te gaan en daar om toelating te verzoeken. Zij verzekerde hem dat hij daar thuishoorde. Zo deed hij en hij werd daar geaccepteerd. Eenmaal toegelaten tot het klooster vertoonde hij een grote ijver in zijn studies. Weldra werd het duidelijk dat hij de kwaliteiten had van een buitengewone grote meester. Hij werd befaamd als de Leraar Ngawang Thöndrup en diende de leer van de Boeddha vele jaren lang als Abt van Sera Je en als een van de tutoren van de Dalai Lama. Hij bracht veel tijd door in meditatie in een grot op de Gephel berg in de buurt van Lhasa. Daar werd later ook het Gonsar retraite klooster opgericht. Toen de mensen van Lhasa het nieuwe klooster bemerkten, noemden ze hem ‘Gonsar Rinpoche’, wat ‘de lama van het nieuwe klooster’ betekent. Deze naam is tot op de dag van vandaag bijgehouden in de lijn van de Gonsar Rinpoches. De oude vrouw die de eerste Gonsar Rinpoche de weg naar zijn huis in Sera College had gewezen, werd later herkend als een manifestatie van Palden Lhamo, een Dharma Beschermer Godin. De vierde Gonsar Rinpoche, de laatste reïncarnatie vóór de huidige, studeerde eveneens in het Sera Klooster. Nadat hij zijn studies had voltooid met het Geshe examen – hij was toen in de twintig – ging hij naar Mongolië. Daar werd hij een van de grootste leraren van de laatste tijd in Mongolië. Hij gaf meer dan 30 jaar onderricht en stelde regelmatig zijn bovennatuurlijke krachten ten toon. Hij was zeer geliefd bij het volk en bijna alle meesters van Mongolië die zijn tijdgenoten waren, zoals Tsenshab Ngawang Dorje, Tsenshab Ngödub Tsognyi, Geshe Ngawang Nyima, Geshe Senge, Guru Deva Rinpoche, enzovoort werden zijn discipelen. Toen de opstand van de Bolsheviken uitbrak keerde hij terug naar Tibet en zette hij zijn vele activiteiten voort. De oudere broer van de 14de Dalai Lama, Taktser Rinpoche, en ook zijn ouders behoorden tot zijn vooraanstaande discipelen.

De huidige Gonsar Rinpoche werd geboren in 1949 in Shigatse, Tibet, in een aristocratische familie, afstammelingen van de vroegere Tibetaanse koningen. Zijn vader was toen gouverneur van de province Tsang in West-Tibet. Toen hij drie jaar oud was werd Rinpoche erkend als de 5de reïncarnatie in de lijn van de Gonsar Rinpoches, hetgeen door Zijne Heiligheid de Dalai Lama werd bekrachtigd. Toen hij zes jaar oud was trad hij in bij het Sera Klooster, in die tijd de tweede grootste kloosterlijke universiteit in Tibet. Vanaf het eerste begin werd hij grootgebracht en onderwezen onder de liefdevolle zorg van de Eerwaarde Geshe Rabten. Gonsar Rinpoche ontving een grote hoeveelheid onderricht en overdrachten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en vele andere leraren. In het bijzonder van zijn basis-leraren Kyabje Trijang Dorje Chang en de Eerwaarde Geshe Rabten.

In 1959, toen Tibet onder de Chinese communistische overheersing kwam, vluchtte Gonsar Rinpoche samen met zijn leraar naar India. Daar vervolgde hij zijn studie. Ook leerde hij Engels en Hindi. In 1969 begon hij het onderricht van zijn leraar Geshe Rabten aan westerse studenten naar het Engels te vertalen. Vanaf het moment dat Geshe Rabten was heengegaan in 1986 heeft Gonsar Rinpoche de activiteiten van zijn meester voortgezet. Hij had 33 jaar doorgebracht als zijn naaste leerling. Op dit moment is Gonsar Rinpoche directeur van het centrum ‘Rabten Choeling’ in Mont Pélerin, alsmede van de andere Rabten centra in Europa. Hij onderricht regelmatig in het Engels, Frans, Duits en Tibetaans.

De eerste Gonsar Rinpoche was befaamd om zijn uitzonderlijk wijds en diepzinnig onderricht over het gehele pad van geestelijke ontwikkeling tot aan de Volle Verlichting. De huidige Gonsar Rinpoche staat bekend als een van de weinige leraren van onze tijd die in staat is ieder aspect van de leer van de Boeddha op heldere wijze over te brengen en zo dat het ons diep in het hart raakt; zowel voor hen uit het Westen als uit Tibet.

© 27.05.20 Rabten Choeling • EditorialData protection