Kyabje Trijang Dorje Chang

France Germany Switzerland Nepal Sri Lanka Austria Holland Hungary Czech Portugal
×
All Events
Boeddhisme
Leraren
Meditatie
Publikaties
Home

Kyabje Trijang Dorje Chang

Toen de Boeddha leefde als Prins Siddharta in het paleis van zijn vader verzocht hij een rondgang te mogen maken in zijn koninkrijk. Drie maal arrangeerde de koning zo’n bezoek voor zijn zoon aan diverse plaatsen in Magada, waarbij hij alles van te voren nauwgezet voorbereidde om zeker te zijn dat zijn zoon geen onaangename taferelen zou tegenkomen. Toch werd Prins Siddharta bij deze drie gelegenheden geconfronteerd met ziekte, ouderdom en dood. Hij vroeg zijn vriend en wagenmenner, Channa, wat de betekenis was van deze voor hem onbekende voorvallen. Telkens gaf Channa het juiste antwoord zodat de Prins zich volledig gewaar werd van het lijden. Dit vervulde hem met een gevoel van renunciatie van zijn prinselijke bestaan en, in het geheim, ontvluchtte hij het paleis. Hij liet al zijn dienaren en vrienden achter met uitzondering van Channa en zijn paard. Zij waren de enigen die hem mochten begeleiden.

Nadat de Boeddha de verlichting had bereikt werd Channa zijn volgeling en hij bereikte de staat van Arhat. Deze naaste vriend van Boeddha Shakyamuni diende vervolgens de leer van de Boeddha in ontelbare levens, steeds weer in de belichaming van een belangrijke meester die de zuivere voortzetting van de leer zeker stelde.

In India verscheen hij als de Arhat Madhughosha, als Meester Vimala Shri, als Chandrakirti, als Shanta Rakshita die het Boeddhisme in Tibet verbreidde. Als Meester Atisha verscheen hij in het jaar 1100 en deze incarnatie zorgde er voor dat de correcte leer van de Boeddha weer in Tibet werd gevestigd. Channa verscheen in Tibet als de Kadampa Meester Langri Tangpa en als de Sakya Meester Jampel Dorje. Als Je Tsongkhapa, ook genoemd ‘Juwelen Ornament van de Wijzen van het Land van de Sneeuw’ was hij de oprichter van de Gelug ofwel de Nieuw Kadampa traditie. De Achtste Karmapa Mikyö Dorje staat bekend als een van zijn incarnaties, net als de Nyingma Meester Sur Chöying Rangdröl. Hij was ook de 64ste opvolger van de troon van Je Tsongkhapa, genoemd Tri Jangchub Choephel. Deze naam werd verkort tot Trijang en is zo behouden in de lijn van de Trijang Rinpoches tot op de dag van vandaag. Ten tijde van de vorige eeuwwisseling werd hij geboren als de 3de Trijang Rinpoche, genoemd Kyabje Trijang Dorje Chang, de tweede Tutor van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Het is wel bekend dat Zijne Heiligheid Kyabje Trijang Dorje Chang de meest uitmuntende meester van onze tijd is. Hij overleed in 1981 op 81-jarige leeftijd. Zowel in levensduur als met zijn handelingen volgde hij precies het voorbeeld van de Verlichte Boeddha. Met zijn buitengewone methoden en vaardigheid in het lesgeven vervulde hij de wensen van ontelbare wezens door middel van de leer van de Boeddha, in het bijzonder in de traditie van Meester Atisha en Je Tsongkhapa. Alle grote meesters en volgelingen van deze traditie kwamen onder zijn spirituele leiding vol mededogen. Onder zijn discipelen bevinden zich de meest uitmuntende persoonlijkheden, zoals Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Yongzin Kyabje Ling Rinpoche, Kyabje Zong Rinpoche en de oprichter van de Rabten kloosters, Kyabje Geshe Rabten Rinpoche.

© 27.05.20 Rabten Choeling • EditorialData protection