Kyabcse Tricsang Dorcse Cshang

Kyabcse Tricsang Dorcse Cshang

Amikor Buddha még Sziddharta herceg volt és apja palotájában élt, volt olyan kérése hogy szeretné látni a királyi birtokot. Háromszor elõkészítette az apja a fia számára a kirándulást a Sakja birodalomba. Nagyon gondosan odafigyelt arra, hogy a legkisebb kellemetlensége se legyen a fiának. Mégis találkozott a herceg a kirándulás során a betegséggel, az öregkorral és a halállal. Minden alkalommal megkérdezte Csannát, a barátját és kocsisát, hogy mit jelent az, amit lát, és amire nem volt felkészülve. Csanna mindig úgy válaszolt, hogy a herceg mélyen átérezte a szenvedéssel teljes létezést. Nélkülözéssel és titokban elmenekült a herceg a palotából és hátrahagyta gondozóit és barátait. Egyedül Csannat és a lovát vitte magával.

Miután Buddha elérte a megvilágosodást, Csanna a tanítványa lett és elérte az Arhat állapotát. Buddha legszorosabb barátai a buddhizmus történelmében továbba is különbözõ inkarnációban kulcsszerepet játszanak a buddhizmus tanításainak továbbadásában.

Indiában jelent meg mint Arhat Madhughosa, mint Vimala Sri mester, mint Csandrakirti, mint Santa Raksita, aki Tibetben alapította a buddhizmust és mint Atisa mester, aki a 11. évszázadban a hibátlan buddhizmusért volt Tibetben felelõs.

Tibetben megjelenik, mint Kadampa mester Langri Tangpa és mint Szakja mester Csampel Dorcse. Õ, mint Cse Tsongkhapa, úgy ismerték, mint a bölcsesség koronaékszere, a Gelug vonal alapítója. A nyolcadik Karmapa Mikyö Dorcsét ismerik, mint az õ inkarnációja ugyanúgy, mint a Nyingma mester Sur Csöying Rangdröl. Mint a 64. trón követõje Cse Tsongkhapas ismerték Tri Csang Csub Csöphelként. A név rövidített formája, Tri Csang a Tricsang Rinpocse vonalban a mai napig marad.

19oo ban született, mint Tri Loszang Yese, ismert, mint Kyacse Tricsang Dorcse Csang, aki a 14. Dalai Lama második tanítója volt, és úgy ismerik, mint az elmúlt század legjelentõsebb buddhista mestere. Õ rendkívüli módon tudott tanítani és ez által megszámlálhatatlan lények kívánsága teljesült és ez által elérte a célt Buddha tanításaival. A mai kor összes nagy mesterei, akik a Cse Tsongkhapa vonalában állnak, az õ jóságos tudati vezetése alatt nõttek fel. A légkiemelkedõ személysége az összes tanítványa alatt ö szentsége a Dalai Láma maga.

© 11.11.23 Rabten Choeling • EditorialData protection