Равдан Гэвш

Дээдийн номд хөтлөхүй

Дээдийн номонд хөтлөхгүй

Равдан Гэвш

ISBN: 978-2-88925-102-5

Бодол санаа минь ердөө л хоёр зүйлийг тойрон эргэлдэж байдаг.а.Хүсэн дурласан зүйлдээ татагдаж. б.Хүсмээргүй зүйлээсээ аль болох зайлсхийх.Зовлонгийнхоо шалтгаан үндсийг бид тэр бүр мэддэггүй.Зовлон тэр дундаа сэтгэлийн зовлонг яаж зайлуулах вэ?Хамгийн түрүүнд зовлонгийн шалтгаан үндэс нь бидний сэтгэлд буйг таних ёстой.Дараа нь тэрхүү шалтгаан үндсийг зайлуулах аргыг хэрэглэх ёстой юм.Зовлонгийн үндсийг нэгэнтээ таслан зайлуулсан л бол зовлонг дахин эдлэхгүй.

Сэтгэл санаагаа өөрчлөхөөр ажиллахгүй,зовлонг эцэслэхээр хичээл зүтгэл гаргахгүй л юм бол та сансарт нисээд ч,далайн гүнд шумбаад ч зовлонг эцэслэж түүнээс зугтааж чадахгүй.Сэтгэлийн муу төлөвүүд л зовлонгийн шалтгаан тултүүнийг танин ,түүнийг төгсгөл болгох,үндсийг нь таслах аргыг хэрэглэх нь чухал.

Сэтгэлийн муу төлөвүүдийг зайлуулж чадсан хүн ямар ч нөхцөл байдалд орлоо гэсэн сэтгэлийн зовлонд унах боломжгүй болдог.

© 11.11.23 Rabten Choeling • EditorialData protection