Gonszár Rinpocse

A buddhizmus, bevezetö

A buddhizmus, bevezetö

Gonszár Rinpocse

ISBN: 3-905497-35-2

"....A buddhista szemlélet egyik legfontosabb tényezöje a tudat. Mint a könyv elején említettem, Buddha tanításainak a központi témája a lény, melynek boldogságról és szenvedésröl szerzett tapasztalata közvetlen kapcsolatban áll a tudattal. Buddha világosan megmondta, hogy minden boldogsággal és szenvedéssel kapcsolatos tapasztalat a saját tudatunkban gyökerezik."

© 17.07.24 Rabten Choeling • EditorialData protection