Buddhan opetukset

Geshe Rabtenilta

Gonsar Rinpoche

Buddhan opetukset

Buddhalaisuudella tarkoitetaan historiallisen Buddhan opetuksia. Näitä opetuksia kutsutaan myös dharmaksi. Entä kuinka Buddha sitten esitti opetuksensa? Hän teki sen seuraavin sanoin:

  • Älä tee mitään vahingollista
  • Tee paljon hyvää
  • Kesytä mielesi täydellisesti
  • Tämä on buddhien oppi

Halutessamme harjoittaa Buddhan opetuksia meidän täytyy oppia miten:

  • Välttää vahingollisia tekoja
  • Tehdä hyviä tekoja
  • Kesyttää mielemme

Nämä kolme kohtaa muodostavat perustan kaikelle kokemallemme onnelle ja kärsimykselle. Jos kykenee välttämään vahingollisten tekojen tekemistä ja tekemään hyvää, voi pelkästään sillä saavuttaa onnellisuuden ja kärsimyksettömyyden, paitsi itselleen myös toisille. Jos taas ei onnistu välttämään vahingollisia tekoja, niin kokee kärsimystä, vaikka kuinka haluaisi siltä välttyä. Vastaavasti, kun ei onnistu tekemään hyvää, ei voi kokea onnellisuutta, vaikka kuinka sitä kaipaisi.

Kun ymmärtää kuinka onnellisuuden ja kärsimyksen kokeminen riippuu kokonaan omista teoista, pyrkii automaattisesti säätelemään käyttäytymistään. Silloin, tämän pyrkimyksen vakauttamiseksi, on tarpeen kesyttää mielensä. Niin kauan kuin ei edisty mielensä kesyttämisessä, ei täysin onnistu välttämään vahingollisia tekoja ja tekemään hyvää, vaikka kuinka yrittäisi toimia hyveellisesti.

Jos kysytään missä on vahingollisten tekojen syy, niin vastaus on, että se on omassa mielessä - aivan niin kuin hyvien tekojenkin syy on omassa mielessä. Tämän takia, jotta voisimme kesyttää mielemme, Buddha on antanut niin suuren määrän opetuksia oikeasta näkemyksestä, oikeasta käytöksestä ja oikeasta meditaatiosta.

Kaikenlainen tässä maailmassa koettava kärsimys, yhden henkilön kokemasta hetkellisestä mentaalisesta epämukavuudesta monien olentojen suunnattomiin tuskiin, kaikessa on perimmäisenä syynä kesyttämätön mieli. Puhumme jatkuvasti kaikesta maailman sekasorrosta ja kärsimyksestä, sodista ja riidoista. Kaikkiin näihin levottomuuksiin on perimmäisenä syynä olentojen kesyttämätön mieli. Sen takia mielen kesyttäminen on niin tärkeää. Siksi on oltava tietoinen siitä tosiasiasta, että Buddha antoi kaikki opetuksensa ainoana tarkoituksenaan tehdä meille mahdolliseksi mielemme kesyttäminen.

Tämä on aina tiedostettava, kun käsitellään Buddhan opetuksia. Kun kuunnellaan opetuksia, pohditaan tai meditoidaan niitä, se on aina tehtävä pyrkien päättäväisesti kesyttämään mielensä juuri siinä harjoituksessa. Kun annetaan buddhalaisuuden opetusta, se on tehtävä ainoana päämääränään näyttää olennoille kuinka kesyttää mielensä. Mitä hyvänsä dharman näkökulmaa hyödyntääkään, mitä hyvänsä dharmatoimintaa harjoittaakaan, pohjimmaista motivaatiota täytyy aina kannattaa ymmärrys siitä, että kaikkien pyrkimysten pitää palvella mielen kesyttämistä.

© 04.06.24 Rabten Choeling • EditorialData protection