Geshe Rabten Rinpoche

France Germany Switzerland Nepal Sri Lanka Austria Holland Hungary Czech Portugal
×
All Events
Boeddhisme
Leraren
Meditatie
Publikaties
Home

Geshe Rabten Rinpoche

Passage uit Geshe Rabten's Biografie, "Life of a Tibetan Monk", Edition Rabten.

“Reeds als kind, zag ik de monniken in hun donkerrode gewaden die terugkeerden van de grote kloosteruniversiteiten dichtbij Lhasa. Ik had grote bewondering voor hen. Soms bezocht ik het grote klooster in onze streek; als ik de monniken hun debatten zag uitvoeren, vervulde mij dat weerom met bewondering.. Toen ik ongeveer 15 jaar oud was, viel het me op hoe simpel, puur en efficiënt hun levensstijl was. Daarentegen zag ik ook hoe mijn eigen leven thuis zo gecompliceerd en veeleisend was. Je was nooit klaar met de eindeloze rij van taken. Om toegelaten te worden als monnik in het Dargye klooster dat zich in de nabijheid van ons huis bevond, moest men ten minste drie of vier jaar studie en geestestraining achter de rug hebben in een van de drie grote kloosters in de buurt van Lhasa. Met het doel om monnik te worden in het Dargye klooster besloot ik op 17-jarige leeftijd naar één van deze kloosteruniversiteiten te gaan, zonder dat ik de wens had om een grote geleerde te worden in de Dharma.”

Toen hij 18 jaar was ging Geshe Rabten op weg voor een 3 maanden durende reis van zijn geboorteplaats in Kham, een provincie in het oosten van Tibet, naar Lhasa in centraal Tibet. Daar trad hij in als monnik in de kloosteruniversiteit Sera. Spoedig bemerkten zowel leraren als medestudenten zijn uitzonderlijke karaktereigenschappen. Tijdens deze periode van studie en meditatie maakte hij onvoorstelbare ontberingen mee. Daarom gaven leraren en medestudenten hem de bijnaam ‘Milarepa’. Vanwege zijn heldere en exacte manier van debatteren vergeleek men hem met Dharmakirti, de grote boeddhistische denker in de logica. Na een studie van circa 20 jaar, slaagde hij voor het examen dat voor een verzameling van monniken van de drie grote kloosters werd afgelegd. Hij verwierf de hoogste titel van ‘Geshe Lharampa’. Dit is de hoogste academische graad die wordt verleend door de examinatoren en door de Dalai Lama.

In 1963 werd Geshe Rabten aangesteld als assistent filosofie van Z.H. de Dalai Lama. Het was zijn taak Zijne Heiligheid te assisteren wanneer hij onderricht ontving van zijn twee tutoren en ook om met Zijne Heiligheid te debatteren over filosofische onderwerpen.

In 1969 stuurde de Dalai Lama de eerste Westerse studenten naar Geshe zodat zij onderricht konden ontvangen. Later verzocht hij Geshe om zich in het Tibetaanse klooster in Rikon, Zwitserland te vestigen. Vanwege het grote aantal Westerse studenten dat zich ondertussen had verzameld werd Geshe Rabten daar tot Abt benoemd om de Dharma verder te verbreiden. Geshe had toen vele studenten in de grote kloosteruniversiteiten in India. Ook was zijn basis-Lama Kyabje Trijang Rinpoche reeds op hoge leeftijd en was Geshe niet was geïnteresseerd in het comfortabele leven en de rijkdom van het Westen. Daarom was hij liever in India gebleven. Pas toen zijn Leraar hem erop wees dat zijn onderricht een grote zegen zou zijn voor de mensen in het Westen ging Geshe hiermee akkoord. Geshe was de eerste Tibetaanse leraar die de volledige Vinaya traditie en de studie van de vijf hoofdonderwerpen van het boeddhisme in het Westen introduceerde. Daarom is Geshe de wegbereider van de volledige en complexe Boeddhistische leer in het Westen. Vele leraren die vandaag de dag zeer bekend zijn in het Westen waren zijn leerlingen, met name: Gonsar Rinpoche, Sherpa Rinpoche, Tomthog Rinpoche, Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, Geshe Penpa, Geshe Tenzin Gonpo, Geshe Thupten Ngawang, Geshe Thubten Trinley, enzovoort.

Als bijna geen ander wist Geshe Rinpoche de essentie van de gedachten van de Boeddha aan de toehoorder te verduidelijken. Ongeacht of de toehoorder uit het Westen of het Oosten kwam, wie ook maar naar zijn woorden luisterde, voelde de verwarring verdwijnen. In plaats daarvan kwam helderheid en geleidelijk aan ontstond ook innerlijke kalmte. Zijn voorbeeld moedigde mensen aan om een oprecht leven te leiden. Wat Geshe ook maar uitlegde, de leerling kreeg het gevoel een werkelijke beschrijving te horen van het verleden, van de toekomst of van zeer diepe geheimen. Het leek wel alsof al deze dingen Geshe gewoon in zijn hand hield.

Geshe richtte het Centrum voor Hogere Tibetaanse Studies, Rabten Choeling op (voorheen Tharpa Choeling), gelegen aan het meer van Genève, het Tibetaanse centrum in Hamburg, Tashi Rabten in Letzehof, Oostenrijk, Phuntsog Rabten in München en Gephel Ling in Milaan.

© 02.08.20 Rabten Choeling • EditorialData protection