Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Rabten Choeling – Boeddhistisch studiecentrum

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks dat Rabten Choeling met uiterste zorg alles binnen haar mogelijkheden heeft gedaan om te verzekeren dat de gepubliceerde informatie juist is, kan geen garantie worden afgegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid, actuele stand en volledigheid van de informatie. Rabten Choeling accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, materieel of immaterieel, ontstaan uit de toegang tot, het gebruik of niet gebruik van de gepubliceerde informatie, of van onjuist gebruik van verbindingen of van technische fouten.

Rabten Choeling is niet verantwoordelijkheid voor de links op onze websites naar websites van derden. Toegang tot en gebruik van deze websites is op eigen risico van de gebruiker. Rabten Choeling benadrukt dat het geen enkele invloed heeft op de inhoud van de website waarvoor een link wordt gegeven. De verantwoordelijkheid voor de informatie en diensten van de gelinkte website is geheel voor de betreffende partij. Wij accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

GEGEVENSBESCHERMING

Volgens Artikel 13 van de Federale Grondwet van de Zwitserse Confederatie en de bepalingen van de federale wetgeving omtrent databescherming heeft eenieder het recht op bescherming van zijn privacy, evenals op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke data. Rabten Choeling handelt in overeenstemming met deze bepalingen. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, worden niet doorgegeven, noch aan derden verkocht. Bij bezoek van onze websites worden gegevens niet automatisch opgeslagen. Wanneer u een bestelling of een registratie doet, worden de gegevens die u zelf invult opgeslagen met het doel uw verzoek uit te voeren.

OPSLAAN, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij volgen immer de wettelijk vereiste handelwijzen bij de verwerking van data. Data m.b.t. specifieke gebruikers worden alleen opgeslagen als strikt noodzakelijk en als gevolg van uw verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling of reservering uit te voeren. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt. Nadat uw verzoek is uitgevoerd worden de gegevens verwijderd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Bij een bezoek aan onze websites worden alleen cookies gebruikt voor de functionaliteit van de website wanneer u een bestelling doet of een reservering maakt. Onze websites maken geen gebruik van andersoortige cookies en laten geen data achter op uw computer. Cookies worden op onze websites alleen gebruikt om de functionaliteit van het plaatsen van een bestelling of het maken van een reservering te faciliteren. Cookies zijn beschermd op uw computer volgens de standaardinstellingen van uw browser. U kunt het gebruik van cookies verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit zal echter de functionaliteit van sommige webpagina’s van onze websites verminderen.

GEBRUIK VAN ONLINE REGISTRATIE FORMULIEREN

Bij het gebruik van een online registratieformulier vult u persoonlijke gegevens in zoals uw naam en emailadres. Deze data worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek uit te voeren. Zij worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

DATA ANALYTICS

Wij maken geen gebruik van technieken ten behoeve van persoonlijke profilering of het analyseren van de data.

RECHT OP INFORMATIE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om informatie op te vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, alsmede het recht om correctie, verwijdering of beperking van gebruik van deze te verlangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

© 17.07.24 Rabten Choeling • EditorialData protection