Meditatie

Meditatie

De grote Geshe Langri Tangpa, die wordt gezien als een van de vroegere reïncarnaties van de Trijang Rinpoches, is de auteur van deze tekst. Deze acht verzen beschrijven het centrale punt van het boeddhisme: het welzijn van alle levende wezens en de dagelijkse meditaties die tot dat doel leiden. Zij zijn ook het centrale thema van de leraren van alle Rabten centra en eveneens van de leraren van hun overdrachtslijn.

Er is geen kostbaardere meditatie dan de eigen geesteshouding te oefenen in de zienswijzen die in deze verzen naar voren komen. Er is geen beter gebed dan deze regels dagelijks te reciteren. Zo een beoefening overstijgt alle verschillen die we gewoonlijk maken tussen de diverse religies en spirituele tradities.

 • Met de vastbeslotenheid om de verlichting te bereiken
 • Voor het welzijn van alle levende wezens,
 • Zal ik alle wezens – dierbaarder dan het wensvervullende juweel,
 • Altijd liefdevol koesteren.
 • In wiens gezelschap ik ook ben,
 • Ik zal mijzelf zien als de laagste van allen,
 • En uit het diepst van mijn hart,
 • Zal ik de ander als het hoogste liefdevol koesteren.
 • In al mijn gedragingen zal ik mijn geest onderzoeken.
 • En zodra een waanvoorstelling verschijnt
 • Die voor mijzelf en anderen schadelijk is,
 • Zal ik deze met kracht tegemoet treden en afweren.
 • Wanneer ik iemand ontmoet van slecht karakter
 • Die gebukt gaat onder zondigheid en intens lijden,
 • Dan zal ik hem koesteren als een moeilijk te vinden juwelen schat,
 • Die mij geschonken werd.
 • Als anderen uit afgunst
 • Mij onheus bejegenen, mishandelen en belasteren,
 • Zal ik de vernedering accepteren,
 • En de overwinning aan de ander laten.
 • Als iemand die ik heb geholpen,
 • En van wie ik hoge verwachtingen had,
 • Mij onterecht pijn doet,
 • Zal ik hem als mijn heilige leraar zien.
 • Kort gezegd, al wat goed is zal ik direct of indirect
 • Alle moederlijke wezens schenken,
 • En al hun pijn en lijden,
 • Zal ik heimelijk op mij nemen.
 • Ik doe al deze oefeningen vrij van de smetten
 • Van de acht wereldse dharmas.
 • En met een geest die alle dingen als illusionair ziet,
 • Zal ik mij - niet gehecht – losmaken van alle ketenen.
© 04.06.24 Rabten Choeling • EditorialData protection