Edition Rabten

Books - Apps - Downloads

Suomeksi

Deutsch

Français

Español

Nederlands

Româneşte

English

Magyarul

Julkaisut

Useat onnekkaat oppilaat ovat vuodesta 1977 voineet iloita Geshe Rabten Rinpochen ja Gonsar Rinpochen syvällisistä selityksistä ja kauaskantoisista neuvoista.

Näiden verrattomien mestareiden opetukset ovat kallisarvoisin apu kaikille uskonnosta riippumatta niin arjessa kuin omistautuneessa ja perinpohjaisessa dharman harjoittamisessa. Kykyjemme mukaan yritämme saada nämä opetukset saataville kaikissa nykymedioissa useilla Aasian ja länsimaiden kielillä.

Esittivätpä opettajamme minkä hyvänsä näkökannan kunnioitetun Valaistuneen opetuksista, se on onnekkaalle oppilaalle liikuttava ja verrattoman selkeä kokemus. Oppilaat luostareissamme seuraavat laajaa ja täsmällistä opinto-ohjelmaa ja ovat useimmiten hyvin perehtyneitä tiibetin kieleen.

Sangha koostuu oppilaista, joiden äidinkielenä on eri Aasian ja länsimaiden kieliä. Monet ovat päteviä kääntäjiä, jotka tekevät voitavansa tarkoituksenmukaisen käännöksen tekemiseksi Buddhan dharmasta äidinkielelleen erittäin kunnianarvoisen Gonsar Rinpochen ohjaamana. Hänellä itsellään on useiden aasialaisten ja länsimaisten kielten taito sekä ilmeisen rajattomat tiedot buddhalaisista ja ei-buddhalaisista muinaiskulttuureista ja historiasta.

Toivomme, että tulet saamaan täsmällisen kokemuksen ja liikuttavan elämyksen tutustuessasi kunnioitetun Valaistuneen sanoihin kaikissa julkaisuissamme, sellaisina kuin mestarimme ovat ne antaneet.

© 04.06.24 Rabten Choeling • EditorialData protection